BİLİMSEL PROGRAM

 

  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
09:00 - 12:30 Laparoskopik Sütur Kursu 09:00 - 12:30 Embriyoloji Vitrifikasyon Kursu 08:30 - 12:45 Histeroskopi Kursu  
Koordinatörler: Recai Pabuçcu, Turan Çetin, Fatih Şendağ, Erdal Sak, Gazi Yıldırım, Selçuk Söylemez, Emin Üstünyurt, Gamze Sinem Çağlar Koordinatörler: Lale Sökmensüer, Tülay İrez, Halil Ruso Koordinatörler: Recai Pabuçcu, Fatih Şendağ
09:00 - 10:30 1. İstasyon 09:00 - 09:15 Kurs Takdimi 08:30 - 08:45 Histeroskopi eğitim prensipleri
Vasilios Tanos
Eğitmenler: Recai Pabuçcu, Turan Çetin, Gamze Sinem Çağlar 08:45 - 09:00 ESGE/ESHRE'de Histeroskopi eğitimi nasıl yapılıyor?
Gamze Sinem Çağlar
2. İstasyon Lale Sökmensüer 09:00 - 09:15 İntrauterin adezyonların ve dismorfik uterusların histeroskopik tedavisi
Recai Pabuçcu
Eğitmenler: Erol Tavmergen, Emin Üstünyurt, Gazi Yıldırım 09:15 - 09:30 İntrauterin polip ve submüköz myomların histeroskopik tedavisi
Erdal Sak
3. İstasyon 09:15 - 09:45 Kriyoprezervasyonun temel prensipleri ve oosit, embriyo vitrifikasyonu 09:30 - 09:45 Uterin septumların histeroskopik tedavisi
Gazi Yıldırım
Eğitmenler: Yılmaz Şahin, Selçuk Söylemez, Emre Pabuçcu 09:45 - 10:00 Histeroskopik komplikasyonlar ve yönetimi
Vasilios Tanos
4. İstasyon Sinan Özkavukçu 10:00 - 10:15 IVF öncesi ve tekrarlayan başarısız gebeliklerde histeroskopinin yeri
Fatih Şendağ
Eğitmenler: Murat Sönmezer, Fatih Şendağ, Erdal Sak 10:15 - 10:30 Histeroskopik tubal kanülasyon
Ziya Kalem
10:30 - 10:45 Kahve Molası 09:45 - 10:00 Kahve Molası 10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:30 Uygulamalı Eğitim

Eğitim 4 istasyon halinde 4 ve 5 Ekim tarihlerinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında tekrarlanacaktır.
10:00 - 12:30 Pratik Eğitim 10:45 - 12:45 Uygulamalı Eğitim 12:00 - 12:45 İnfertilite ve Tüp Bebek Hemşireliği
12:00 - 12:05 Açılış Konuşmaları
Cem Fıçıcıoğlu, Nurdan Demirci
12:05 - 12:45 1. Oturum
Oturum Başkanları: Cem Fıçıcıoğlu, Nurdan Demirci
Eğitmenler: Lale Sökmensüer, Elif Ergin, Tülay İrez, Halil Ruso, Elif Yalçın Eğitmenler: Recai Pabuçcu, Fatih Şendağ, Vasilios Tanos, Gamze Sinem Çağlar, Erdal Sak, Gazi Yıldırım, Ziya Kalem, Marco Gergolet 12:05 - 12:20 Klinisyen gözüyle tüp bebek hemşireliği
Cem Fıçıcıoğlu
12:20 - 12:35 Laboratuvar kalitesinin önemi
Tülay İrez
12:35 - 12:45 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:05 Ovülasyon İndüksiyonu - 1 13:30 - 15:05 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 1 13:30 - 15:05 Üreme Cerrahi - Histeroskopi 13:30 - 15:05 2. Oturum
Oturum Başkanları: Peter Humaidan, Şahin Zeteroğlu Oturum Başkanları: Herman Tournaye, Halil Ruso Oturum Başkanları: Ertan Sarıdoğan, Volkan Kurtaran, Teksen Çamlıbel Oturum Başkanları: Gülcihan Akkuzu, Tülay Yılmaz, Hatice Özkan
13:30 - 13:50 Folikülogenezizi optimize etmek başarıyı arttırır mı? 13:30 - 13:50 ICSI ve sperm seçimindeki yeni bakışlar 13:30 - 13:45 Histeroskopi'de ESHRE eğitim yaklaşımı 13:30 - 13:50 İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hemşirenin rolü
Renato Fanchin Fernando Bronet Marco Gergolet
13:50 - 14:10 Androjen priming: Nasıl çalışır, en iyi yaklaşım nedir? 13:50 - 14:10 ICSI sonrası fertilizasyonun oluşmaması: Sebep ve çözüm önerileri 13:45 - 14:00 İnfertilitede histeroskopi kimlere ve nasıl yapılır? Hatice Özkan
13:50 - 14:10 İnfertilite hemşiresi embriyolog ve klinisyenin uyum içinde çalışmasının başarıya etkileri
Claus Yding Andersen Filippo Zambelli Yılmaz Şahin
14:10 - 14:30 IVF'te geç foliküler faz yükselmesi: Kime - Ne? 14:10 - 14:30 ICSI laboratuvarda nasıl optimalize edilmelidir? 14:00 - 14:15 Histeroskopik myomektomi teknikleri Tülay Yılmaz
Ertan Sarıdoğan 14:10 - 14:30 İnfertilite hemşireliğinde hasta takibi ve psikolojik süreç
Peter Humaidan Borut Kovacic 14:15 - 14:30 Histeroskopi ile intrauterin yapışıklıkların sağaltımı, tanı ve tedavisi
Ayşenur Cinkılıç
14:30 - 14:50 LH vs. hCG: Ovülasyon indüksiyonu protokollerinde aynı reseptör üzerinden farklı cevaplar 14:30 - 14:50 ICSI çocuklarında uzun dönem üreme sağlığı: Konvansiyonel IVF'ten farklılık var mıdır? İsmail Çepni 14:30 - 14:50 Yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalan kadınların doğuma hazırlık ihtiyaçları
14:30 - 14:45 Histeroskopide komplikasyonlar: Tanıma, yönetim ve önleyici tedbirler
Dimitrios Loutradis Herman Tournaye Ümit Göktolga Gülcihan Akkuzu
14:50 - 15:05 Tartışma 14:50 - 15:05 Tartışma 14:45 - 15:05 Tartışma 14:50 - 15:05 Tartışma
15:05 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 15:55 Keynote Lecture: Ovaryan Rezerv
Oturum Başkanı: Murat Sönmezer
  Fertilite korumak amacıyla yapılan ART'de AMH over fonksiyonlarının tayininde ne kadar yardımcı olabilir?
Richard Anderson
15:55 - 17:20 Ovülasyon İndüksiyonu - 2 15:55 - 17:30 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 2 15:55 - 17:30 Üreme Cerrahi - IVF Öncesi Endoskopik Cerrahi - 1 15:55 - 17:15 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri - ROSI (Round Sperm Injection): Güncel Durum
Oturum Başkanları: Dimitrios Loutradis, Sezai Şahmay Oturum Başkanları: Elif ErginSinan Özkavukçu Oturum Başkanları: Fatih Şendağ, İbrahim Ürünsak Moderatörler: Moncef Benkhalifa, Ahmet Hakan Haliloğlu
15:55 - 16:15 Ovaryan stimülasyon nasıl yapılmalı: Minimal veya kuvvetli? 15:55 - 16:15 IVF laboratuvarında anahtar performans göstergeleri 15:55 - 16:15 Istmosel: Histeroskopik yaklaşım 15:55 - 16:15 Temel kavramlar
Renato Fanchin Kerem Dirican Mehmet Yılmazer
16:15 - 16:30 Ovülasyon indüksiyonunda oral ajanlar 16:15 - 16:35 Dondurulmuş embriyo transferlerinde endometrium hazırlanması 16:15 - 16:35 Robotik cerrahi infertilitede başarıyı önemli derecede arttırır mı?
Mete Gürol Uğur Yacoub Khalaf Fatih Şendağ Halil Ruso
16:30 - 16:45 Foliküler faz E2 seviyeleri IVF başarısını etkiler mi? 16:35 - 16:55 IVF'te nihai oosit matürasyonu için yeni stratejiler 16:35 - 16:55 Endometrioma cerrahisinin over rezervine etkisi
16:15 - 16:35 Klinik sonuçlar
Tayfun Kutlu Mesut Öktem Ertan Sarıdoğan
16:45 - 17:00 IVF siklusunda kan progesteron seviyesinin yeri 16:55 - 17:15 Blastokist vs. cleaved embriyo transferi: Yeterli kanıt var mı? 16:55 - 17:15 Hydrosalpinx: Salpenjektomi mi? Salpingoplasti mi?
Semra Sertyel
Göğşen Önalan Elif Yalçın Turan Çetin
17:00 - 17:20 Tartışma 17:15 - 17:30 Tartışma 17:15 - 17:30 Tartışma 16:35 - 17:15 Tartışma
18:00 - 19:30 Açılış Seremonisi/Açılış Konuşmaları
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
08:30 - 08:55 Keynote Lecture: Uterus Transplantasyonu
Oturum Başkanı: Recai Pabuçcu
  Uterus transplantasyonu: Güncel durum
Victor Gomel
08:55 - 09:20 Keynote Lecture: Luteal Faz Desteği
Oturum Başkanı: Hüseyin Görkemli
  Kişiselleştirilmiş luteal faz desteği: IVF'in geleceği mi?
Peter Humaidan
09:20 - 11:00 Kötü Ovaryan Cevap 09:20 - 11:05 Androloji - 1 09:20 - 11:00 Üreme Cerrahi - IVF Öncesi Endoskopik Cerrahi 09:20 - 11:00 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Uterin Anomaliler
Oturum Başkanları: Omar Sefrioui, Umur Çolgar Oturum Başkanları: Christopher Barratt, Serdar Günalp Oturum Başkanları: Vasilios Tanos, Fatih Şendağ Moderatörler: Gamze Sinem Çağlar, Gazi Yıldırım
09:20 - 09:35 Düşük over rezervli kadınlarda Poseidon yaklaşımı: Yeni bakışlar 09:20 - 09:35 Başarısız tüp bebek tedavilerinde gizli neden: Erkek faktörü 09:20 - 09:35 Genç kadınlarda uterin fibroidler: Uterus nasıl korunur? 09:20 - 09:40 Yeni ESHRE sınıflamasına göre uterin anomalilerde yeni tanı ve yaklaşımlar ne getiriyor?
Batuhan Özmen Ahmet Hakan Haliloğlu Vasilios Tanos
09:35 - 09:50 Overfolikülogenezisinde değişik foliküler dalgalar: Çift stimülasyonun temeli midir? 09:35 - 09:50 Sperm fonksiyon kapasitesini gerçek olarak gösterecek testler nelerdir? 09:35 - 09:50 Güçlü morselasyonun yasaklandığı çağda robotik myomektomi
Emre Pabuçcu Christopher Barratt Ertuğ Kovancı Marco Gergolet
09:50 - 10:05 Kötü over cevaplı infertil hastanın tanısı ve güncel yönetimine genel bakış 09:50 - 10:05 Sperm DNA fragmantasyon testi: Rutin yapılmalı mıdır? 09:50 - 10:05 İnfertil hastalarda laparoskopik veya robotik myomektomi sonuçları 09:40 - 10:00 Dismorfik uteruslarda tedavi
Bülent Berker Herman Tournaye Nuray Bozkurt
10:05 - 10:20 Poor responderlarda ovaryan stimulasyonda kombine tedaviler başarıyı arttırır mı? 10:05 - 10:20 Genital traktan sperm elde etme teknikleri: Güncel durum 10:05 - 10:20 Adenomyozis: Tanı ve güncel yaklaşım
Barış Altay Recai Pabuçcu
Kemal Özgür 10:20 - 10:35 İnfertil erkeklerde Varikosel tedavisinin ART başarısına etkisi: Yeni endikasyonlar  Levent Şentürk 10:00 -  10:20 Tekrarlayan düşüklerde arkuat uterusun rolü ve ESHRE/ESGE klasifikasyonu
10:20 - 10:35 Kötü ovaryan cevaplı hastalarda adjuvan tedaviler Selahittin Çayan 10:20 - 10:35 Uterin fibroidlerin tedavisinde Acessa: Teknik ve sonuçları
10:35 - 10:50 IUI: Kime, ne zaman, nasıl?
Omar Sefrioui Cem Fıçıcıoğlu Ertuğ Kovancı Marco Gergolet
10:35 - 11:00 Tartışma 10:50 - 11:05 Tartışma 10:35 - 11:00 Tartışma 10:20 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:20 Kahve Molası
11:20 - 12:05 Uydu Sempozyumu
Moderatör: Timur Gürgan
ART'de FSH kullanımı: Gerçekler ve mitler
Yacoub Khalaf
12:05 - 13:20 PCOS - 1 12:05 - 13:20 Androloji - 2 12:05 - 13:20 Fertilitenin Korunması – 1 12:05 - 13:20 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Genom Düzenleme
Oturum Başkanları:Roy Homburg, Batuhan Özmen, Belgin Selam Oturum Başkanları: Stephane Viville, Ahmet Hakan Haliloğlu Oturum Başkanları: Şahin Zeteroğlu, Gülnaz Şahin Moderatörler: Timur Gürgan, Güvenç Karlıkaya
12:05 - 12:20 Anovülatuar PCOS hastalarında infertilite yönetimi için güncel algoritma 12:05 - 12:20 Spermatogenez ve sperm fonksiyonlarında güncel bakışlar 12:05 - 12:20 Kanser ve kanser olmayan hastalarda fertilitenin korunması 12:05 - 12:25 İnsan embriyolarında CRSIPR/Cas ve genom düzenlenmesi: Bilim ve etik ne diyor?
Mehmet Erdem Kaan Aydos Marie-Madeleine Dolmans
12:20 - 12:35 Biyobenzer Alfa follitropinin fix-dose olarak PCOS hastalarında klomifen ve letrozol ile ART'de metformin ön tedavi sonrasında kullanımı 12:20 - 12:35 İnsan sperm fonksiyonunun anlaşılması ve geliştirilmesi için en iyi yaklaşım nedir? 12:20 - 12:35 Jinekolojik kanserlerde fertilite koruyucu tedavi Filippo Zambelli
Giuseppe D'Amato Christopher Barratt Tolga Taşçı
12:35 - 12:50 PCOS'ta ovaryan manipülasyonun etkileri neler olabilir? 12:35 - 12:50 High throughput sequencing ile erkek fertilitesinin tespiti 12:35 - 12:50 Fertilite arzusu olan hastalarda Laparoskopik Sakrohisteropeksi: Yenilikler 12:25 - 12:45 Gen düzenlenmesi: Gelecek ne getirecek?
Roy Homburg Stephane Viville Ömer Lütfi Tapısız
12:50 - 13:05 PCOS ve IVF 12:50 - 13:05 Erkek infertilitesinde kişisel hücre tedavisi 12:50 - 13:05 Sosyal yumurta dondurma: Gerçek mi, ütopik mi? Joyce Harper
Bülent Gülekli Karim Nayernia Şahin Zeteroğlu
13:05 - 13:20 Tartışma 13:05 - 13:20 Tartışma 13:05 -13:20 Tartışma 12:45 - 13:20 Tartışma
13:20 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 14:40 Keynote Lecture: Üreme Tıbbı
Oturum Başkanı: Erdal Karaöz
  Kişiselleştirilmiş üreme tıbbı
Karim Nayernia
14:40 - 16:10 ART'de Güncel Gelişmeler - 1 14:40 - 16:10 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 3 14:40 - 16:10 ART'de Komplikasyonlar ve Güvenlik 14:40 - 16:10 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Hangi Seks: Yeni Bakışlar
Oturum Başkanları: Omar Sefrioui, Hulusi Zeyneloğlu Oturum Başkanları: Borut Kovacic, Tülay İrez Oturum Başkanları: Bülent Tıraş, Mehmet Çolakoğlu Moderatörler: Timur Gürgan, Bülent Gülekli
14:40 - 14:55 Üreme sağlığında tedavi stratejilerinde farklı nöroendokrin yaklaşımlar 14:40 - 14:55 High throughput sequencing ile kadın fertilitesinin tespiti 14:40 - 14:55 ART ile uzun süreli etkiler 14:40 - 15:00 Kadın ve Beyin: An'ın tadı
Richard Anderson Stephane Viville Dimitrios Loutradis
14:55 - 15:15 IVF sonuçlarının 2019 optimizasyonu: 2019'da neredeyiz? 14:55 - 15:10 PGT sonuçlarının klinik uygulamalara entegrasyonu 14:55 - 15:10 Endometrial sıvı nedenleri ve çözümsel yaklaşımlar
Omar Sefrioui Ayşen Durmaz Güven Bülent Tıraş Timur Gürgan
15:15 - 15:30 Mikrobiyom ve üreme arasında ilişki var mıdır? Güncel durum nedir? 15:10 - 15:25 Kriyoprezervasyonun temel prensipleri 15:10 - 15:25 ART'de neden tek embriyo transferi? Çoğul gebeliklerin kısa ve uzun dönem sonuçları 15:00 - 15:20 Jineseksoloji: Nedir, ne değildir?
Peter Humaidan Sinan Özkavukçu Özgür Öktem
15:30 - 15:45 Mikronutrients: İnfertilite tedavisinin başarısını arttırır mı? 15:25 - 15:40 Vitrifikasyonun bugünü ve geleceği 15:25 - 15:40 İnfertilite ilaçları kanser yapar mı? Güncel durum Cem Keçe
Fernando Bronet
Creatsas vajinoplasti: 30 yıllık deneyim
Maurizio Dattilo Pınar Özcan 15:20 - 15:40
15:45 - 16:00 Azalmış over rezervinde yeni tedavi yaklaşımı: PRP 15:40 - 15:55 Mitokondri ve Gametler: Her zaman fazlası iyi değildir 15:40 - 15:55 OHSS'den korunma yöntemleri, güncel durum
Yiğit Çakıroğlu Giuseppe D'Amato Yılmaz Şahin Georgios Creatsas
16:00 - 16:10 Tartışma 15:55 - 16:10 Tartışma 15:55 - 16:10 Tartışma 15:40 - 16:10 Tartışma
16:10 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:10 Fertilitenin Korunması – 2 16:30 - 18:15 Kök Hücre Araştırmaları 16:30 - 17:50 Panel: Tubal İnfertilite 16:30 - 17:50 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Ovaryan Stimülasyon Sırasında Spontan Ovülasyonu Engellemede Progesteron mu, Analog mu?
Oturum Başkanları:Richard Anderson, Ramazan Mercan Oturum Başkanları: Erdal Karaöz, Karim Nayernia Moderatör: Recai Pabuçcu
Panelistler: Turan Çetin, Hulusi Zeyneloğlu
Moderatörler: Cem Fıçıcıoğlu, Göğşen Önalan
16:30 - 16:45 Over dokusu transplantasyonunda neredeyiz: Güncel durum nedir? 16:30 - 16:55 Kök hücre biyolojisi ve güncel klinik uygulama alanları 16:30 - 17:50 Cerrahi mi?
IVF-ICSI mi?
16:30 - 16:50 Progesteron
Marie-Madeleine Dolmans Erdal Karaöz
16:45 - 17:00 Over dokusu transplantasyonu: Türkiye deneyimi 16:55 - 17:10 Endometrial mezensimal kök hücreler: Gebelik kayıplarının önlenebilmesi için yeni hedefler
Murat Sönmezer Siobhan Quenby Şafak Olgan
17:00 - 17:15 GnRH analogları overleri kemoterapiye karşı korur mu? 17:10 - 17:25 Üreme organları kanserlerinde kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi yöntemleri
Richard Anderson 16:50 - 17:10 CnRH Analogue
17:15 - 17:30 Pediyatrik olgularda doğurganlığın korunması Karim Nayernia
Sinan Özkavukçu 17:25- 17:40 Kök hücre tedavisi infertil çiftlere fayda sağlıyor mu?
17:30 - 17:45 Yapay over: Neden, kime ve nasıl? Gamze Sinem Çağlar
Marie-Madeleine Dolmans Yacoub Khalaf
17:45 - 18:10 Tartışma 17:40 - 18:15 Tartışma Victor Gomel 17:10 - 17:50 Tartışma
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
08:30 - 08:55 Keynote Lecture: Üreme Genetiği
Oturum Başkanı: Muhterem Bahçe
  Üreme bilimi: Gelecek ne getirecek?
Joyce Harper
08:55 - 09:20 Keynote Lecture: Embriyoloji
Oturum Başkanı: Necati Fındıklı
  Blastosist 2019: Gelişim ve fonksiyonuna yeni bakışlar
Giovanni Coticchio
09:20 - 10:40 ART'de Güncel Gelişmeler - 2 09:20 - 10:40 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 4 09:20 - 10:40 PGD 09:20 - 10:40 Sözel Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Moncef Benkhalifa, Cem Demirel Oturum Başkanları: Giovanni Coticchio, Elif Yalçın Oturum Başkanları: Fernando Bronet, Hasan Serdaroğlu Oturum Başkanları: Aynur Erşahin, Ebru Çöğendez
09:20 - 09:40 Açıklanamayan infertilite: Tanısal yaklaşımlar, hangi araçlar ile nereye kadar gidebiliriz? 09:20 - 09:35 İnsan gelişiminin ilk 24 saati 09:20 - 09:40 PGT-A Cost efektif mi? Maliyet-fayda hesaplaması ne gösteriyor? 09:20 - 10:40
Giovanni Coticchio
Daniela Romualdi 09:35 - 09:50 Kadınların hormonal yapılarının oosit ve embryo gelişimine etkileri Georg Griesinger
09:40 - 10:00 Oosit spermi nasıl değerlendirir? Tülay İrez 09:40 - 10:00 PGD: Ne kadar ileri gidebiliriz?
09:50 - 10:05 Time-lapse: Güncel Sonuçlar
Moncef Benkhalifa Elif Ergin Fernando Bronet
10:00 - 10:20 Serbest dolaşan DNA ve infertilite 10:05 - 10:20 Optimal embriyo kültürü nasıl olmalıdır?
IVF ve ICSI için sperm hazırlanması ve seçimi
10:00 - 10:20 PGT uygulamalarında doğru bilinen yanlışlar
Muhterem Bahçe Borut Kovacic Hakan Berkil
10:20 - 10:40 Tartışma 10:20 - 10:40 Tartışma 10:20 - 10:40 Tartışma
10:40 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:45 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Timur Gürgan
Subkutan Progesteron
Gillian Lockwood
11:45 - 13:05 Ovülasyon İndüksiyonu - 3 11:45 - 13:15 Endometriozis ve Adenomyozis - 1 11:45 - 13:15 Üreme Tıbbında Yeni Teknolojiler 11:45 - 13:05 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Freeze-all
Oturum Başkanları: Claus Yding Andersen, Emre Pabuçcu Oturum Başkanları: Erkut Attar, Barış Mülayim Oturum Başkanları: Levent Şentürk, Onur Karabacak Moderatörler: Kemal Özgür, Kübra Boynukalın
11:45 - 12:00 IVF tedavisinde kullanılan destekleyici tedaviler: Kanıta dayalı veriler gerekiyor mu? 11:45 - 12:00 Endometrioziste endoskopinin yeri 11:45 - 12:00 Akıllı telefon kullanılarak laparoskopi yapılabiir mi? 11:45 - 12:05 Her hastada dondurulmuş embriyo transferi mi yapalım: IVF-ICSI
Barış Mülayim Dimitrios Loutradis
Joyce Harper 12:00 - 12:15 Derin infiltratif endometriozisde infertilitenin yönetimi 12:00 - 12:15 Sağlıkta yapay zeka: Nereye gidiyoruz?
12:00 - 12:15 IVF'te aşırı cevap veren hastaların yönetimi Cem Demirel Levent Şentürk
12:15 - 12:30 Endometriozis ve ART 12:15 - 12:30 ART sonucunu öngörmede yapay zeka Temel Ceyhan
Mehmet Çolakoğlu Özgür Öktem
12:15 - 12:30 Ovaryan cevabının öngörülmesi: Ne kadar gereklidir? Erkut Attar 12:30 - 12:45 Pelvik ağrının tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar
12:30 - 12:45 Endometriozisteki yeni tedavi modaliteleri Taner Usta 12:05 - 12:25 Freeze-all etkin bir yaklaşım mıdır?
Georg Griesinger Murat Ulukuş 12:45 - 13:00 Pelvik ağrı etyopatogenez, yeni bakışlar
12:30 - 12:45 GnRH analoglarının tekrar gözden geçirilmesi, hala öğrenilecek dersler var: 2. jenerasyon oral aktif antagonistlerinin takdimi 12:45 - 13:00 Selektif PR Modülatörleri ve GnRH antagonistleri: Myom ve Endometriozis tedavilerinde gelişim sürecinde olan bu ilaçlar nereye geldi? Giovanni Coticchio
Claus Yding Andersen Koray Elter Şadıman Kıykaç Altınbaş
12:45 - 13:05 Tartışma 13:00 - 13:15 Tartışma 13:00 - 13:15 Tartışma 12:25 - 13:05 Tartışma
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları: Timur Gürgan
Duphaston'un yeni çalışmalar ışığında luteal faz desteğindeki rolü
Georg Griesinger
15:00 - 16:40 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı 15:00 - 16:40 Endometriozis ve Adenomyozis - 2 15:00 - 16:20 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: In Vitro Maturation of Oocytes (IVM) 15:00 - 16:20 Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları: Antonis Makrigiannakis, Sait Yücebilgin Oturum Başkanları: Mustafa Bahçeci, Gülay Kurtay Moderatörler: Bülent Gülekli, Moncef Benkhalifa Oturum Başkanları: Belgin Devranoğlu, Ümit Zeteroğlu
15:00 - 15:15 Endometrial reseptivitesinin fizyolojisi ve fizyopatolojisi 15:00 - 15:15 Endometriozis 2019: Güncel durum 15:00 - 15:20 PCOS'ta küçük antrel folliküllerden In Vitro Matürasyon tekniklerindeki gelişmeler 15:00 - 16:20
Antonis Makrigiannakis Cihat Ünlü
15:15 - 15:30 Endometrial reseptivitenin tanısının klinik uygulamalarda faydası nelerdir? 15:15 - 15:30 Endometriozisin genetiği
Ramazan Mercan Mustafa Bahçeci Johan Smitz
15:30 - 15:45 Endometrial hasarlamanın yararı nedir? 15:30 - 15:45 Endometriozis ve endometriomaların over rezervi ve over üzerine etkisi
Müberra Namlı Kalem Özlem Moraloğlu Tekin 15:20 - 15:40 Human IVM'de ilerlemeler ve gelişmelerdeki yeni aşamalar
15:45 - 16:00 Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları endometriumun immün modülasyonu 15:45 - 16:00 Endometriozisli IVF hastalarının önceden cerrrahi geçirmiş ve geçirmemiş olmalarına göre profil özellikleri
Antonis Makrigiannakis Onur Karabacak
16:00 - 16:15 Freeze-all yaklaşımları implantasyon başarısızlıklarının çözümü mü? 16:00 - 16:15 Endometriozis cerrahisi: Tips and tricks Claus Yding Andersen
Güvenç Karlıkaya Yücel Karaman
16:15 - 16:40 Tartışma 16:15 - 16:40 Tartışma 15:40 - 16:20 Tartışma
16:40 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:40 ART'de Güncel Gelişmeler - 2 17:00 - 18:40 Erken Gebelik Kayıpları 17:00 - 18:40 PCOS - 2 17:00 - 18:40 Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları: Johan Smitz, Özgür Öktem Oturum Başkanları: Siobhan Quenby, Cihan Çetin Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Erkan Alataş Oturum Başkanları: Şadıman Kıykaç Altınbaş, Volkan Turan
17:00 - 17:20 Kumulus hücrelerinin moleküler metodlarla analiz edilmesi oosit kalitesini gösterebilir mi? 17:00 - 17:15 Tekrarlayan gebelik kayıplarında ESHRE'nin önerileri 17:00 - 17:15 PCOS'ta ESHRE'nin önerileri 17:00 - 18:40
Siobhan Quenby
17:15 - 17:30 İleri kadın yaşında gebelik sonuçları Roy Homburg
Johan Smitz Daniela Romualdi 17:15 - 17:30 PCOS'ta güncel yönetim: Adrenal fonksiyon bozukluklarının fertilite üzerindeki etkileri
17:20 - 17:40 Embriyo kalitesini arttırmak için kumulus hücreleri kulanılmalı mı? 17:30 - 17:45 Tekrarlayan gebelik kayıpları ve kronik endometrit
Siobhan Quenby Hikmet Hassa
Moncef Benkhalifa 17:45 - 18:00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında PGT-A'nın yeri 17:30 - 17:45 Obez PCOS'larda zayıflama
17:40 - 18:00 Mitokondri testinin IVF sonuçlarına etkisi olabilir mi? Kübra Boynukalın Hulusi Zeyneloğlu
18:00 - 18:15 Tekrarlayan gebelik kayıplarında Progesteron tedavisi: Kime? 17:45 - 18:00 PCOS tedavisinde Metformin ve İnositol'ün yeri
Filippo Zambelli Dilek Şahin Cavidan Gülerman
18:00 - 18:40 Tartışma 18:15 - 18:40 Tartışma 18:00 - 18:40 Tartışma
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
09:00 - 09:25 Keynote Lecture: ART'de Bilimsel Araştırmalar
Oturum Başkanı: Yılmaz Şahin
  ART'de bilimsel çalışmalar vs. Dr. Google
Yacoub Khalaf
09:25 - 10:50 Prematür Ovaryan Yetmezlik 09:25 - 10:50 Maternal Fetal Tıp ve Üreme Tıbbı 09:25 - 10:50 Menopoz 09:25 - 10:45 Sözel Sunumlar - 4
Oturum Başkanları: Ege Nazan Tavmergen Göker, Pınar Özcan Oturum Başkanları: Cansun Demir, Dilek Şahin Oturum Başkanları: Fatih Durmuşoğlu, Yılmaz Atay Oturum Başkanları: Gamze Sinem Çağlar, Ferruh Acet
09:25 - 09:45 Prematür over yetmezliği ve infertilite 09:25 - 09:45 IVF gebelikleri anomali riskini arttırır mı? 09:25 - 09:40 Menopoz 2019: Yeni bakışlar 09:25 - 10:45
Ege Nazan Tavmergen Göker Aykan Yücel Fatih Durmuşoğlu
09:45 - 10:05 BRCA gen mutasyonu over yaşlanmasını hızlandırır mı? 09:40 - 09:55 Premenopozal dönem yönetimi
09:45 - 10:05 İkinci trimester fetal anatomik tarama
Serdar Özşener
Volkan Turan Cihan Çetin 09:55 - 10:10 Menopozda yeni tedavi modaliteleri
10:05 - 10:25 Yumurtalık dokusunu gençleştirmek mümkün müdür? 10:05 - 10:25 İnfertilite tedavisi sonrası oluşan gebelikleri ne zaman ve nasıl doğurtalım? Hakan Seyisoğlu
10:10 - 10:25 Menopozda cinsel işlev bozuklukları
Cem Fıçıcıoğlu Cansun Demir Yılmaz Atay
10:25 - 10:50 Tartışma 10:25 - 10:50 Tartışma 10:25 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 Kahve Molası
11:10 - 12:30 Adolesan Jinekoloji 11:10 - 12:30 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: ICSI vs. IVF   11:10 - 12:10 Sözel Sunumlar - 5
Oturum Başkanları: Sevim Dinçer Cengiz, Nedim Karadadaş Moderatörler: Hüseyin Görkemli, Elif Ergin Oturum Başkanları: TBA
11:10 - 11:30 Adolesanda sık rastlanılan jinekolojik sorunlar 11:10 - 11:30 Tüm olgulara rutin ICSI mi uygulanmalı? 11:10 - 12:10
Berna Dilbaz
11:30 - 11:50 Adolesanlarda disfonksiyonel uterin kanamalar: Tanı ve tedavi Emre Okyay
Georgios Creatsas 11:30 - 11:50 Türkiyede konvansiyonel IVF neden yok?
11:50 - 12:10 Adolesanlarda endometriosis ve yönetimi
Sevim Dinçer Cengiz Mete Işıkoğlu 12:10 - 12:30 Akılcı ilaç sunumu
12:10 - 12:30 Tartışma 11:50 - 12:30 Tartışma TBA
12:30 Kapanış
5 Ekim 2019, Cumartesi
Salon D
09:20 - 10:40 Sözel Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Aynur Erşahin, Ebru Çöğendez
0002 SS-101 Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Kontrollü Overyan Stimülasyonda GnRH Antagonisti Yerine Medroksiprogestron Asetat Kullanılmasının Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi Bulat Aytek Şık
0010 SS-102 Quantitative differences in TGF-β family members measured in small antral follicle fluids from women with or without PCO Stine Gry Kristensen
0077 SS-103 Depot Gonadotropin Releasing Hormone Agonist versus artificial hormonal endometrial preparation for Frozen-Thawed embryo transfer cycles in women with endometriosis Aynur Erşahin
0023 SS-104 Tersiyer bir merkezde; İnfertilite polikliniğine başvuran PCOS prevelansı Serhat Ege
0034 SS-105 Tüm embriyolari 3. gün dondurulmuş polikistik over sendromlu (PKOS) hastalarda, 3. gün ve 5. gün embriyo transferi ile gebelik oranlarının karşılaştırılması Belgin Selam
0047 SS-106 Clinical efficacy of two different starting doses of follicle stimulating hormone for intrauterine insemination cycles in non-obese women with polycystic ovary syndrome Berna Seçkin
0056 SS-107 Polikistik over sendromu tanısında ultrason elastografi yeni bir belirteç olabilir mi ? Ebru Şahin Güleç
0065 SS-108 İn vitro fertilizasyon uygulanan Polikistik over sendromlu hastalarda farklı insülin hassaslaştırıcı ajan kullanımının tedavi sonuçlarına etkisinin geriye dönük karşılaştırılması Asli Yaylali
10:40 - 11:00 Kahve Molası
15:00 - 16:20 Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları: Belgin Devranoğlu, Ümit Zeteroğlu
0004 SS-201 Sigara İçen Olgularda Melatoninin Over Rezervi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma Sebiha Özdemir Özkan
0012 SS-202 İnfertilite nedeni ile başvuran hastalarda growth hormon tedavisi sonrası spontan gebelik gelişen 8 hastanın sonuçları Taha Takmaz
0028 SS-203 Prematür ovaryan yetmezlikte (POF) otolog trombositten zengin plazma uygulamasının over dokusunun gençleşmesi ve reaktivasyonu üzerine etkisi: Siklofosfamid ile oluşturulmuş POF rat modeli Pınar Özcan
0036 SS-204 Post menopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin (estradiol valerat+siproteron asetat) plazma lipoprotein (a) düzeylerine etkisi Sarp Özcan
0053 SS-205 Gonadotropin İle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Olgularda Ovaryan Cevabın Hormonal Predıksıyonu Coşkun Şimşir
0070 SS-206 İn Vitro Fertilizasyonda Düşük Over Rezervli Olgularda MiRNA Düzeyleri Safiye Taga
0080 SS-207 Kanser tedavisi öncesi ve düşük over rezervi nedeniyle gamet kriyoprezervasyonu yapılan hastaların demografik profilleri ve oosit dondurma sonuçları Müşerref Banu Yılmaz
0093 SS-208 Kötü Over Yanıtı Olan Hastalarda Enflamasyon Belirteçlerinin in Vitro Fertilizasyon Sonuçlarına Etkisi Mustafa Taş
16:40 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:40 Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları: Şadıman Kıykaç Altınbaş, Volkan Turan
0005 SS-301 Tam zamanlı (Time-Lapse) Sistemle Takip Edilen IVF hastalarının anormal pronükleus (MPN, 3PN, 4PN) ve Normal Pronükleus (2PN) Gözlemlenen Embriyolarında Blastokiste Ulaşma Oranlarının Karşılaştırılması Belgin Selam
0029 SS-302 Sperm seçiminde mikroakışkan çip teknolojisi kullanımı erkek faktörü infertilitesinde IVF başarı oranlarını arttırır mı? Pınar Özcan
0032 SS-303 Intrauterin inseminasyon sikluslarında sperm motilitesinin gebelik sonuçlarına etkileri Eser Çolak
0058 SS-304 İntrauterin inseminasyon sikluslarında sperm DNA fragmantasyon (SDF) yüzdesinin gebelik oranına etkisi Cihan Kabukçu
0062 SS-305 The role of midkine in human oocyte maturation Susanne Elisabeth Pors
0067 SS-306 Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Hastaların Ölçülen Uterin Arter Ve Ovaryan Arter Pulse Doppler İndekslerinin Gebelik Başarısına Etkisi Ümit Görkem
0079 SS-307 Fertility preservation by ovarian tissue freezing in patients with genetic and chromosomal disorders Linn S Mamsen
0084 SS-308 IVF Tedavisi Gören Hastalarda İlk Geliş, Oosit Toplanma ve B-hCG Günü CA-125 ve CA 19-9 Düzeylerinin Karşılaştırılması Bengü Mutlu Sütcüoğlu
0087 SS-309 Sperm mitokondrial marker ifadelerinin erkek infertilitesi açısından öneminin araştırılması; FAM71D, ODF2 ve IDH1 Oya Sena Aydos
0091 SS-310 Anestezi Altında İnfertil Kadınlarda Hısterosalpıngografı (Hsg) Ile Uterin Kavite ve Tüplerin Değerlendirilmesi Mustafa Taş
 
6 Ekim 2019, Pazar
Salon D
09:25 - 10:45 Sözel Sunumlar - 4
Oturum Başkanları: Gamze Sinem Çağlar, Ferruh Acet
0018 SS-401 İyi overyan rezervli ileri yaş vakalarda preimplantasyonel genetik tanısız (PGT) iyi kalite blastokist transferinin gebelik sonuçlarına etkisi Esra Nur Tola
0043 SS-402 Seçilmiş bir popülasyonda dondurulmuş- çözülmüş, tek, euploid embriyo transferi sonrası luteal faz desteği olarak kullanılan vajinal progesteron ve intramuskuler progesteronun etkinliğinin karşılaştırılması Emre Niyazi Turgut
0051 SS-403 JC-BK virüs varlığının kadın infertilitesi üzerine etkisi Ümit Görkem
0064 SS-404 Preimplantasyon genetik tarama ile monozomi saptanan embryoların IVF sonuçları Ferruh Acet
0071 SS-405 Embriyo transferi yapılan hastalarda reprodüktif sonuçların bir belirleyicisi olarak endometrial kalınlık Esra Uyar
0022 SS-406 Cumulus cells, follicular fluid show alterations in bone morphogenic protein 15 (BMP-15), growth differentiation factor 9 (GDF-9), oxidative status in polycystic ovary syndrome (PCOS) patients Duygu Dayanir
0078 SS-407 Preimplantation genetic diagnosis for Charcot-Marie-Tooth Disease: A case report Gülnaz Sahin
0107 SS-408 Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Donma/Çözme Embriyo Transfer Sikluslarında Doğal Siklus Sonuçları Emre Okyay
10:50 - 11:10 Kahve Molası
11:10 - 12:10 Sözel Sunumlar - 5
Oturum Başkanları: Cavidan Gülerman, Pınar Özcan
0024 SS-501 IVF sikluslarında en iyi kalite embryo transferi yapılan olgularda hCG günü endometrium kalınlığı eşik değerlerinin gebelik sonuçları üzerine etkisi V. Yavuz Tokgöz
0055 SS-502 Maternal ve fetal antropometrik özelliklerin kız yenidoğanlarda umbilikal kord Anti Müllerien Hormon düzeyine etkisi Esra Bahar Gür
0089 SS-503 Letrozole versus gonadotropins for ovulation induction in patients with endometriosis: a prospective randomized trial Tolga Atakul
0092 SS-504 Gonadotropin kombine intrauterin inseminasyon sikluslarında ovulasyonu tetiklemede standart hCG uygulaması ile birli̇kte GnRH analoğu uygulamasının klinik gebelik sonuçları açısindan standart hCG uygulaması i̇le karşılaştırılması Onur Yavuz
0099 SS-505 Ovarian hiperstimulasyon sendromu prediksiyonunda inflamatuar belirteçlerin önemi Runa Özelçi
0100 SS-506 Cumulus cells and follicular fluid show alterations in bone morphogenic protein 15 (BMP-15), growth differentiation factor 9 (GDF-9), and oxidative status in patients with endometriosis Duygu Dayanır