BİLİMSEL PROGRAM

 

  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
09:00 - 12:30 Laparoskopik Sütur Kursu 09:00 - 12:30 Embriyoloji Vitrifikasyon Kursu 08:30 - 12:45 Histeroskopi Kursu  
Koordinatörler: Recai Pabuçcu, Turan Çetin, Fatih Şendağ, Erdal Sak, Gazi Yıldırım, Selçuk Söylemez, Emin Üstünyurt, Gamze Sinem Çağlar Koordinatörler: Lale Sökmensüer, Tülay İrez Koordinatörler: Recai Pabuçcu, Fatih Şendağ
09:00 - 10:30 1. İstasyon 09:00 - 09:15 Kurs Takdimi 08:30 - 08:45 Histeroskopi eğitim prensipleri
Vasilios Tanos
Eğitmenler: Recai Pabuçcu, Turan Çetin, Gamze Sinem Çağlar 08:45 - 09:00 ESGE/ESHRE'de Histeroskopi eğitimi nasıl yapılıyor?
Gamze Sinem Çağlar
2. İstasyon Lale Sökmensüer 09:00 - 09:15 İntrauterin adezyonların ve dismorfik uterusların histeroskopik tedavisi
Recai Pabuçcu
Eğitmenler: Erol Tavmergen, Emin Üstünyurt, Gazi Yıldırım 09:15 - 09:30 İntrauterin polip ve submüköz myomların histeroskopik tedavisi
Erdal Sak
3. İstasyon 09:15 - 09:45 Kriyoprezervasyonun temel prensipleri ve oosit, embriyo vitrifikasyonu 09:30 - 09:45 Uterin septumların histeroskopik tedavisi
Gazi Yıldırım
Eğitmenler: Yılmaz Şahin, Selçuk Söylemez, Emre Pabuçcu 09:45 - 10:00 Histeroskopik komplikasyonlar ve yönetimi
Vasilios Tanos
4. İstasyon Sinan Özkavukçu 10:00 - 10:15 IVF öncesi ve tekrarlayan başarısız gebeliklerde histeroskopinin yeri
Fatih Şendağ
Eğitmenler: Murat Sönmezer, Fatih Şendağ, Erdal Sak 10:15 - 10:30 Histeroskopik tubal kanülasyon
Ziya Kalem
10:30 - 10:45 Kahve Molası 09:45 - 10:00 Kahve Molası 10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:30 Eğitim 4 istasyon halinde 4 ve 5 Ekim tarihlerinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında tekrarlanacaktır. 10:00 - 12:30 Pratik Eğitim 10:45 - 12:45 Uygulamalı Eğitim 11:00 - 12:30 İnfertilite ve Tüp Bebek Hemşireliği
11:00 - 11:15 Açılış Konuşmaları
TBA
11:15 - 12:30 1. Oturum
Oturum Başkanları: Timur Gürgan, Nurdan Demirci
Eğitmenler: Lale Sökmensüer, Elif Ergin, Tülay İrez, Halil Ruso Eğitmenler: Recai Pabuçcu, Fatih Şendağ, Vasilios Tanos, Gamze Sinem Çağlar, Erdal Sak, Gazi Yıldırım, Ziya Kalem, Marco Gergolet 11:15 - 11:35 Tüp bebek tedavisinde klinisyen gözüyle dikkat edilmesi gerekenler
TBA
11:35 - 11:55 Ovülasyon indüksiyonunun gebelik üzerine etkisi
TBA
11:55 - 12:15 Sperm seçiminin embriyo ve başarıya etkisi
TBA
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Ovülasyon İndüksiyonu - 1 13:30 - 15:00 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 1 13:30 - 15:00 Üreme Cerrahi - Histeroskopi 13:00 - 15:00 2. Oturum
Oturum Başkanları: Peter Humaidan, Şahin Zeteroğlu Oturum Başkanları: Herman Tournaye, Halil Ruso Oturum Başkanları: Ertan Sarıdoğan, Volkan Kurtaran Oturum Başkanları: Tülay Yılmaz, Hatice Özkan
13:30 - 13:50 Folikülogenezizi optimize etmek başarıyı arttırır mı? 13:30 - 13:50 ICSI ve sperm seçimindeki yeni bakışlar 13:30 - 13:45 Histeroskopi'de ESHRE eğitim yaklaşımı 13:30 - 13:50 İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hemşirenin rolü
Renato Fanchin Fernando Bronet Marco Gergolet
13:50 - 14:10 Androjen priming: Nasıl çalışır, en iyi yaklaşım nedir? 13:50 - 14:10 ICSI sonrası fertilizasyonun oluşmaması: Sebep ve çözüm önerileri 13:45 - 14:00 İnfertilitede histeroskopi kimlere ve nasıl yapılır?
Hatice Özkan
Claus Yding Andersen Filippo Zambelli Yılmaz Şahin 13:50 - 14:10 İnfertilite hemşireliğinde hasta takibi ve psikolojik süreç
14:10 - 14:30 IVF'te geç foliküler faz yükselmesi: Kime - Ne? 14:10 - 14:30 ICSI laboratuvarda nasıl optimalize edilmelidir? 14:00 - 14:15 Histeroskopik myomektomi teknikleri
Ertan Sarıdoğan
Peter Humaidan Borut Kovacic 14:15 - 14:30 Histeroskopi ile intrauterin yapışıklıkların sağaltımı, tanı ve tedavisi Ayşenur Cinkılıç
14:10 - 14:30 İnfertilite hemşiresi embriyolog ve klinisyenin uyum içinde çalışmasının başarıya etkileri
14:30 - 14:50 LH vs. hCG: Ovülasyon indüksiyonu protokollerinde aynı reseptör üzerinden farklı cevaplar 14:30 - 14:50 ICSI çocuklarında uzun dönem üreme sağlığı: Konvansiyonel IVF'ten farklılık var mıdır? İsmail Çepni
14:30 - 14:45 Histeroskopide komplikasyonlar: Tanıma, yönetim ve önleyici tedbirler
Dimitrios Loutradis Herman Tournaye Ümit Göktolga Tülay Yılmaz
14:50 - 15:05 Tartışma 14:50 - 15:05 Tartışma 14:45 - 15:05 Tartışma 14:30 - 14:45 Tartışma
15:05 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 15:55 Keynote Lecture: Ovaryan Rezerv
Oturum Başkanı: Murat Sönmezer
  Fertilite korumak amacıyla yapılan ART'de AMH over fonksiyonlarının tayininde ne kadar yardımcı olabilir?
Richard Anderson
15:55 - 17:20 Ovülasyon İndüksiyonu - 2 15:55 - 17:30 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 2 15:55 - 17:30 Üreme Cerrahi - IVF Öncesi Endoskopik Cerrahi - 1 15:55 - 17:15 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri - ROSI (Round Sperm Injection): Güncel Durum
Oturum Başkanları: Dimitrios Loutradis, Renato Fanchin Oturum Başkanları: Sinan Özkavukçu, Lale Sökmensüer Oturum Başkanları: Fatih Şendağ, İbrahim Ürünsak Moderatörler: Moncef Benkhalifa, Ahmet Hakan Haliloğlu
15:55 - 16:15 Ovaryan stimülasyon nasıl yapılmalı: Minimal veya kuvvetli? 15:55 - 16:15 IVF laboratuvarında anahtar performans göstergeleri 15:55 - 16:15 Istmosel: Histeroskopik yaklaşım 15:55 - 16:15 Temel kavramlar
Renato Fanchin Lale Sökmensüer Mehmet Yılmazer
16:15 - 16:30 Ovülasyon indüksiyonunda oral ajanlar 16:15 - 16:35 Dondurulmuş embriyo transferlerinde endometrium hazırlanması 16:15 - 16:35 Robotik cerrahi infertilitede başarıyı önemli derecede arttırır mı?
Mete Gürol Uğur Yacoub Khalaf Fatih Şendağ Halil Ruso
16:30 - 16:45 Foliküler faz E2 seviyeleri IVF başarısını etkiler mi? 16:35 - 16:55 IVF'te nihai oosit matürasyonu için yeni stratejiler 16:35 - 16:55 Endometrioma cerrahisinin over rezervine etkisi
Ertan Sarıdoğan 16:15 - 16:35 Klinik sonuçlar
Tayfun Kutlu Mesut Öktem 16:55 - 17:15 Hydrosalpinx: Salpenjektomi mi? Salpingoplasti mi?
16:45 - 17:00 IVF siklusunda kan progesteron seviyesinin yeri 16:55 - 17:15 Blastokist vs. cleaved embriyo transferi: Yeterli kanıt var mı? Turan Çetin
17:15 - 17:30 Tartışma Semra Sertyel
Göğşen Önalan Elif Yalçın    
17:00 - 17:20 Tartışma 17:15 - 17:30 Tartışma     16:35 - 17:15 Tartışma
18:00 - 19:30 Açılış Seremonisi/Açılış Konuşmaları
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
08:30 - 08:55 Keynote Lecture: Uterus Transplantasyonu
Oturum Başkanı: Recai Pabuçcu
  Uterus transplantasyonu: Güncel durum
Victor Gomel
08:55 - 09:20 Keynote Lecture: Luteal Faz Desteği
Oturum Başkanı: Hüseyin Görkemli
  Kişiselleştirilmiş luteal faz desteği: IVF'in geleceği mi?
Peter Humaidan
09:20 - 11:00 Kötü Ovaryan Cevap 09:20 - 11:05 Androloji - 1 09:20 - 11:00 Üreme Cerrahi - IVF Öncesi Endoskopik Cerrahi 09:20 - 11:00 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Uterin Anomaliler
Oturum Başkanları: Omar Sefrioui, Batuhan Özmen Oturum Başkanları: Christopher Barratt, Serdar Günalp Oturum Başkanları: Vasilios Tanos, Fatih Şendağ Moderatörler: Gamze Sinem Çağlar, Gazi Yıldırım
09:20 - 09:35 Düşük over rezervli kadınlarda Poseidon yaklaşımı: Yeni bakışlar 09:20 - 09:35 Başarısız tüp bebek tedavilerinde gizli neden: Erkek faktörü 09:20 - 09:35 Genç kadınlarda uterin fibroidler: Uterus nasıl korunur? 09:20 - 09:40 Yeni ESHRE sınıflamasına göre uterin anomalilerde yeni tanı ve yaklaşımlar ne getiriyor?
Batuhan Özmen Ahmet Hakan Haliloğlu Vasilios Tanos
09:35 - 09:50 Overfolikülogenezisinde değişik foliküler dalgalar: Çift stimülasyonun temeli midir? 09:35 - 09:50 Sperm fonksiyon kapasitesini gerçek olarak gösterecek testler nelerdir? 09:35 - 09:50 Güçlü morselasyonun yasaklandığı çağda robotik myomektomi
Emre Pabuçcu Christopher Barratt Ertuğ Kovancı Marco Gergolet
09:50 - 10:05 Kötü over cevaplı infertil hastanın tanısı ve güncel yönetimine genel bakış 09:50 - 10:05 Sperm DNA fragmantasyon testi: Rutin yapılmalı mıdır? 09:50 - 10:05 İnfertil hastalarda laparoskopik veya robotik myomektomi sonuçları 09:40 - 10:00 Dismorfik uteruslarda tedavi
Bülent Berker Herman Tournaye Nuray Bozkurt
10:05 - 10:20 Poor responderlarda ovaryan stimulasyonda kombine tedaviler başarıyı arttırır mı? 10:05 - 10:20 Genital traktan sperm elde etme teknikleri: Güncel durum 10:05 - 10:20 Adenomyozis: Tanı ve güncel yaklaşım
Barış Altay Recai Pabuçcu
Kemal Özgür 10:20 - 10:35 İnfertil erkeklerde Varikosel tedavisinin ART başarısına etkisi: Yeni endikasyonlar  Levent Şentürk 10:00 -  10:20 Tekrarlayan düşüklerde arkuat uterusun rolü ve ESHRE/ESGE klasifikasyonu
10:20 - 10:35 Kötü ovaryan cevaplı hastalarda adjuvan tedaviler Selahittin Çayan 10:20 - 10:35 Uterin fibroidlerin tedavisinde Acessa: Teknik ve sonuçları
10:35 - 10:50 IUI: Kime, ne zaman, nasıl?
Omar Sefrioui Cem Fıçıcıoğlu Ertuğ Kovancı Marco Gergolet
10:35 - 11:00 Tartışma 10:50 - 11:05 Tartışma 10:35 - 11:00 Tartışma 10:20 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:20 Kahve Molası
11:20 - 12:05 Uydu Sempozyumu - Merck Serono
Moderatör: Timur Gürgan
Bireyselleştirilmiş tedavi
Yacoub Khalaf
12:05 - 13:20 PCOS - 1 12:05 - 13:20 Androloji - 2 12:05 - 13:20 Fertilitenin Korunması – 1 12:05 - 13:20 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Genom Düzenleme
Oturum Başkanları: Roy Homburg, Cihat Ünlü Oturum Başkanları: Stephane Viville, Ahmet Hakan Haliloğlu Oturum Başkanları: Marie-Madeleine Dolmans, Gülnaz Şahin Moderatörler: Timur Gürgan, Güvenç Karlıkaya
12:05 - 12:20 Polikistik Over Sendromu: Yeni ne var? 12:05 - 12:20 Spermatogenez ve sperm fonksiyonlarında güncel bakışlar 12:05 - 12:20 Kanser ve kanser olmayan hastalarda fertilitenin korunması 12:05 - 12:25 İnsan embriyolarında CRSIPR/Cas ve genom düzenlenmesi: Bilim ve etik ne diyor?
TBA Kaan Aydos   Marie-Madeleine Dolmans
12:20 - 12:35 Anovülatuar PCOS hastalarında infertilite yönetimi için güncel algoritma 12:20 - 12:35 İnsan sperm fonksiyonunun anlaşılması ve geliştirilmesi için en iyi yaklaşım nedir? 12:20 - 12:35 Jinekolojik kanserlerde fertilite koruyucu tedavi Filippo Zambelli
Mehmet Erdem Christopher Barratt   Tolga Taşçı
12:35 - 12:50 PCOS'ta ovaryan manipülasyonun etkileri neler olabilir? 12:35 - 12:50 High throughput sequencing ile erkek fertilitesinin tespiti 12:35 - 12:50 Fertilite arzusu olan hastalarda Laparoskopik Sakrohisteropeksi: Yenilikler 12:25 - 12:45 Gen düzenlenmesi: Gelecek ne getirecek?
Roy Homburg Stephane Viville   Ömer Lütfi Tapısız
12:50 - 13:05 PCOS ve IVF 12:50 - 13:05 Erkek infertilitesinde kişisel hücre tedavisi 12:50 - 13:05 Sosyal yumurta dondurma: Gerçek mi, ütopik mi? Joyce Harper
Bülent Gülekli Karim Nayernia Şahin Zeteroğlu
13:05 - 13:20 Tartışma 13:05 - 13:20 Tartışma 13:05 -13:20 Tartışma 12:45 - 13:20 Tartışma
13:20 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 14:40 Keynote Lecture: Üreme Tıbbı
Oturum Başkanı: Erdal Karaöz
  Kişiselleştirilmiş üreme tıbbı
Karim Nayernia
14:40 - 16:00 ART'de Güncel Gelişmeler - 1 14:40 - 16:00 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 3 14:40 - 16:10 ART'de Komplikasyonlar ve Güvenlik 14:40 - 16:00 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Tubal İnfertilite
Oturum Başkanları: Marie-Madeleine Dolmans, Hulusi Zeyneloğlu Oturum Başkanları: Borut Kovacic, Tülay İrez Oturum Başkanları: Bülent Tıraş, Mehmet Çolakoğlu Moderatörler: Turan Çetin, Recai Pabuçcu
14:40 - 14:55 Üreme sağlığında tedavi stratejilerinde farklı nöroendokrin yaklaşımlar 14:40 - 14:55 High throughput sequencing ile kadın fertilitesinin tespiti 14:40 - 14:55 ART ile uzun süreli etkiler 14:40 - 15:00 Cerrahi
Richard Anderson Stephane Viville Dimitrios Loutradis
14:55 - 15:10 IVF sonuçlarının 2019 optimizasyonu: 2019'da neredeyiz? 14:55 - 15:10 PGT sonuçlarının klinik uygulamalara entegrasyonu 14:55 - 15:10 Should multiple pregnancies prevent ART: Why and how? Victor Gomel
Omar Sefrioui Ozgur Oktem
15:10 - 15:25 Mikrobiyom ve üreme arasında ilişki var mıdır? Güncel durum nedir? Ayşen Durmaz Güven 15:10 - 15:25 Endometrial sıvı nedenleri ve çözümsel yaklaşımlar
Peter Humaidan 15:10 - 15:25 Vitrifikasyonun bugünü ve geleceği Bülent Tıraş 15:00 - 15:20 IVF
15:25 - 15:40 Mikronutrients: İnfertilite tedavisinin başarısını arttırır mı? 15:25 - 15:40 İnfertilite ilaçları kanser yapar mı? Güncel durum
Maurizio Dattilo Fernando Bronet Pınar Özcan
15:40 - 15:55 Azalmış over rezervinde yeni tedavi yaklaşımı: PRP 15:25 - 15:40 TBA 15:40 - 15:55 OHSS'den korunma yöntemleri, güncel durum Erol Tavmergen
Yiğit Çakıroğlu Lale Sökmensüer Yılmaz Şahin
15:55 - 16:10 Tartışma 15:40 - 16:00 Tartışma 15:55 - 16:10 Tartışma 15:20 - 16:00 Tartışma
16:10 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:15 Fertilitenin Korunması – 2 16:30 - 17:50 Kök Hücre Araştırmaları 16:30 - 17:50 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Hangi Seks: Yeni Bakışlar 16:30 - 17:50 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Ovaryan stimülasyon sırasında spontan ovülasyonu engellemede Progesteron mu, Analog mu?
Oturum Başkanları:Richard Anderson, Ramazan Mercan Oturum Başkanları: Erdal Karaöz, Yiğit Çakıroğlu Moderatörler: Timur Gürgan, Bülent Gülekli Moderatörler: Erol Tavmergen, Göğşen Önalan
16:30 - 16:45 Over dokusu transplantasyonunda neredeyiz: Güncel durum nedir? 16:30 - 16:45 Kök hücre biyolojisi ve güncel klinik uygulama alanları 16:30 - 16:50 Kadın ve Beyin: An'ın tadı 16:30 - 16:50 Progesteron
Marie-Madeleine Dolmans Erdal Karaöz
16:45 - 17:00 Over dokusu transplantasyonu: Türkiye deneyimi 16:45 - 17:00 Endometrial mezensimal kök hücreler: Gebelik kayıplarının önlenebilmesi için yeni hedefler Timur Gürgan
16:50 - 17:10 Jineseksoloji: Nedir, ne değildir?
Murat Sönmezer Siobhan Quenby Şafak Olgan
17:00 - 17:15 GnRH analogları overleri kemoterapiye karşı korur mu? 17:00 - 17:15 Üreme organları kanserlerinde kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi yöntemleri
Richard Anderson Cem Keçe 16:50 - 17:10 CnRH Analogue
17:15 - 17:30 Pediyatrik olgularda doğurganlığın korunması Karim Nayernia 17:10 - 17:30 Creatsas vajinoplasti: 30 yıllık deneyim
Sinan Özkavukçu 17:15 - 17:30 Kök hücre tedavisi infertil çiftlere fayda sağlıyor mu?
17:30 - 17:45 Yapay over: Neden, kime ve nasıl? Gamze Sinem Çağlar
Marie-Madeleine Dolmans Yacoub Khalaf Georgios Creatsas
17:45 - 18:15 Tartışma 17:30 - 17:50 Tartışma 17:30 - 18:10 Tartışma 17:10 - 17:50 Tartışma
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
08:30 - 08:55 Keynote Lecture: Üreme Genetiği
Oturum Başkanı: Muhterem Bahçe
  Üreme bilimi: Gelecek ne getirecek?
Joyce Harper
08:55 - 09:20 Keynote Lecture: Embriyoloji
Oturum Başkanı: Lale Sökmensüer
  Blastosist 2019: Gelişim ve fonksiyonuna yeni bakışlar
Giovanni Coticchio
09:20 - 10:40 ART'de Güncel Gelişmeler - 2 09:20 - 10:40 Klinik Embriyolojide Güncel Konular - 4 09:20 - 10:40 PGD  
Oturum Başkanları: Moncef Benkhalifa, Kübra Boynukalın Oturum Başkanları: Giovanni Coticchio, Elif Yalçın Oturum Başkanları: Fernando Bronet, Muhterem Bahçe
09:20 - 09:40 Açıklanamayan infertilite: Tanısal yaklaşımlar, hangi araçlar ile nereye kadar gidebiliriz? 09:20 - 09:35 İnsan gelişiminin ilk 24 saati 09:20 - 09:40 PGT-A Cost efektif mi? Maliyet-fayda hesaplaması ne gösteriyor?
Giovanni Coticchio
Daniela Romualdi 09:35 - 09:50 Kadınların hormonal yapılarının oosit ve embryo gelişimine etkileri Georg Griesinger
09:40 - 10:00 Oosit spermi nasıl değerlendirir? Tülay İrez 09:40 - 10:00 PGD: Ne kadar ileri gidebiliriz?
09:50 - 10:05 Time-lapse: Güncel Sonuçlar
Moncef Benkhalifa Elif Ergin Fernando Bronet
10:00 - 10:20 Serbest dolaşan DNA ve infertilite 10:05 - 10:20 Optimal embriyo kültürü nasıl olmalıdır?
IVF ve ICSI için sperm hazırlanması ve seçimi
10:00 - 10:20 PGT uygulamalarında doğru bilinen yanlışlar
Muhterem Bahçe Borut Kovacic Hakan Berkil
10:20 - 10:40 Tartışma 10:20 - 10:40 Tartışma 10:20 - 10:40 Tartışma
10:40 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:45 Uydu Sempozyumu - İbsa
Oturum Başkanı: Erol Tavmergen
Subkutan Progesteron
Gillian Lockwood
11:45 - 13:05 Ovülasyon İndüksiyonu - 3 11:45 - 13:15 Endometriozis ve Adenomyozis - 1 11:45 - 13:15 Üreme Tıbbında Yeni Teknolojiler 11:45 - 13:05 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: Freeze-all
Oturum Başkanları: Claus Yding Andersen, Emre Pabuçcu Oturum Başkanları: Erkut Attar, Barış Mülayim Oturum Başkanları: Levent Şentürk, Onur Karabacak Moderatörler: Kemal Özgür, Cem Demirel
11:45 - 12:00 Ovaryan cevabının öngörülmesi: Ne kadar gereklidir? 11:45 - 12:00 Endometrioziste endoskopinin yeri 11:45 - 12:00 Akıllı telefon kullanılarak laparoskopi yapılabiir mi? 11:45 - 12:05 Her hastada dondurulmuş embriyo transferi mi yapalım: IVF-ICSI
Barış Mülayim Dimitrios Loutradis
Georg Griesinger 12:00 - 12:15 Derin infiltratif endometriozisde infertilitenin yönetimi 12:00 - 12:15 Sağlıkta yapay zeka: Nereye gidiyoruz?
12:00 - 12:15 IVF'te aşırı cevap veren hastaların yönetimi Cem Demirel Levent Şentürk
12:15 - 12:30 Endometriozis ve ART 12:15 - 12:30 ART sonucunu öngörmede yapay zeka Temel Ceyhan
Mehmet Çolakoğlu Özgür Öktem
12:15 - 12:30 IVF tedavisinde kullanılan destekleyici tedaviler: Kanıta dayalı veriler gerekiyor mu? Erkut Attar 12:30 - 12:45 Pelvik ağrının tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar
12:30 - 12:45 Endometriozisteki yeni tedavi modaliteleri Taner Usta 12:05 - 12:25 Freeze-all etkin bir yaklaşım mıdır?
Joyce Harper Murat Ulukuş 12:45 - 13:00 Pelvik ağrı etyopatojenez, yeni bakışlar
12:30 - 12:45 GnRH analoglarının tekrar gözden geçirilmesi, hala öğrenilecek dersler var: 2. jenerasyon oral aktif antagonistlerinin takdimi 12:45 - 13:00 Selektif PR Modülatörleri ve GnRH antagonistleri: Myom ve Endometriozis tedavilerinde gelişim sürecinde olan bu ilaçlar nereye geldi? Giovanni Coticchio
Claus Yding Andersen Koray Elter Şadıman Kıykaç Altınbaş
12:45 - 13:05 Tartışma 13:00 - 13:15 Tartışma 13:00 - 13:15 Tartışma 12:25 - 13:05 Tartışma
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:00 Uydu Sempozyumu - Abbott
Oturum Başkanları: Timur Gürgan
Duphaston'un yeni çalışmalar ışığında luteal faz desteğindeki rolü
Georg Griesinger
15:00 - 16:40 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı 15:00 - 16:40 Endometriozis ve Adenomyozis - 2 15:00 - 16:20 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: In Vitro Maturation of Oocytes (IVM)  
Oturum Başkanları: Antonis Makrigiannakis, Sait Yücebilgin Oturum Başkanları: Mustafa Bahçeci, Murat Ulukuş Moderatörler: Bülent Gülekli, Moncef Benkhalifa
15:00 - 15:15 Endometrial reseptivitesinin fizyolojisi ve fizyopatolojisi 15:00 - 15:15 Endometriozis 2019: Güncel durum 15:00 - 15:20 PCOS'ta küçük antrel folliküllerden In Vitro matürasyon tekniklerindeki gelişmeler
Antonis Makrigiannakis Cihat Ünlü
15:15 - 15:30 Endometrial reseptivitenin tanısının klinik uygulamalarda faydası nelerdir? 15:15 - 15:30 Endometriozisin genetiği
Ramazan Mercan Mustafa Bahçeci Johan Smitz
15:30 - 15:45 Endometrial hasarlamanın yararı nedir? 15:30 - 15:45 Endometriozis ve endometriomaların over rezervi ve over üzerine etkisi
Müberra Namlı Kalem Özlem Moraloğlu Tekin 15:20 - 15:40 Human IVM'de ilerlemeler ve gelişmelerdeki yeni aşamalar
15:45 - 16:00 Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları endometriumun immün modülasyonu 15:45 - 16:00 Endometriozisli IVF hastalarının önceden cerrrahi geçirmiş ve geçirmemiş olmalarına göre profil özellikleri
Antonis Makrigiannakis Onur Karabacak
16:00 - 16:15 Freeze-all yaklaşımları implantasyon başarısızlıklarının çözümü mü? 16:00 - 16:15 Endometriozis cerrahisi: Tips and tricks Claus Yding Andersen
Güvenç Karlıkaya Yücel Karaman
16:15 - 16:40 Tartışma 16:15 - 16:40 Tartışma 15:40 - 16:20 Tartışma
16:40 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:40 ART'de Güncel Gelişmeler - 2 17:00 - 18:40 Erken Gebelik Kayıpları 17:00 - 18:40 PCOS - 2
Oturum Başkanları: Johan Smitz, Özgür Öktem Oturum Başkanları: Siobhan Quenby, Cihan Çetin Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Erkan Alataş
17:00 - 17:20 Kumulus hücrelerinin moleküler metodlarla analiz edilmesi oosit kalitesini gösterebilir mi? 17:00 - 17:15 Tekrarlayan gebelik kayıplarında ESHRE'nin önerileri 17:00 - 17:15 PCOS'ta ESHRE'nin önerileri
Siobhan Quenby
17:15 - 17:30 İleri kadın yaşında gebelik sonuçları Roy Homburg
Johan Smitz Daniela Romualdi 17:15 - 17:30 PCOS'ta güncel yönetim: Adrenal fonksiyon bozukluklarının fertilite üzerindeki etkileri
17:20 - 17:40 Embriyo kalitesini arttırmak için kumulus hücreleri kulanılmalı mı? 17:30 - 17:45 Tekrarlayan gebelik kayıpları ve kronik endometrit
Siobhan Quenby Hikmet Hassa
Moncef Benkhalifa 17:45 - 18:00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında PGT-A'nın yeri 17:30 - 17:45 Obez PCOS'larda zayıflama
17:40 - 18:00 Mitokondri testinin IVF sonuçlarına etkisi olabilir mi? Kübra Boynukalın Hulusi Zeyneloğlu
18:00 - 18:15 Tekrarlayan gebelik kayıplarında Progesteron tedavisi: Kime? 17:45 - 18:00 PCOS tedavisinde Metformin ve İnositol'ün yeri
Filippo Zambelli Dilek Şahin Cavidan Gülerman
18:00 - 18:40 Tartışma 18:15 - 18:40 Tartışma 18:00 - 18:40 Tartışma
  SALON A   SALON B   SALON C
09:00 - 09:25 Keynote Lecture: ART'de Bilimsel Araştırmalar
Oturum Başkanı: Yılmaz Şahin
  ART'de bilimsel çalışmalar vs. Dr. Google
Yacoub Khalaf
09:25 - 10:50 Prematür Ovaryan Yetmezlik 09:25 - 10:50 Maternal Fetal Tıp ve Üreme Tıbbı 09:25 - 10:50 Menopoz
Oturum Başkanları: Ege Nazan Tavmergen Göker, Pınar Özcan Oturum Başkanları: Cansun Demir, Dilek Şahin Oturum Başkanları: Fatih Durmuşoğlu, Yılmaz Atay
09:25 - 09:45 Prematür over yetmezliği ve infertilite 09:25 - 09:45 IVF gebelikleri anomali riskini arttırır mı? 09:25 - 09:40 Menopoz 2019: Yeni bakışlar
Ege Nazan Tavmergen Göker Aykan Yücel Fatih Durmuşoğlu
09:45 - 10:05 BRCA gen mutasyonu over yaşlanmasını hızlandırır mı? 09:40 - 09:55 Premenopozal dönem yönetimi
09:45 - 10:05 İkinci trimester fetal anatomik tarama
Serdar Özşener
Volkan Turan Cihan Çetin 09:55 - 10:10 Menopozda yeni tedavi modaliteleri
10:05 - 10:25 Yumurtalık dokusunu gençleştirmek mümkün müdür? 10:05 - 10:25 İnfertilite tedavisi sonrası oluşan gebelikleri ne zaman ve nasıl doğurtalım? Hakan Seyisoğlu
10:10 - 10:25 Menopozda cinsel işlev bozuklukları
Cem Fıçıcıoğlu Cansun Demir Yılmaz Atay
10:25 - 10:50 Tartışma 10:25 - 10:50 Tartışma 10:25 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 Kahve Molası
11:10 - 12:30 Adolesan Jinekoloji 11:10 - 12:30 Tartışmalı Konular ve Çözüm Önerileri: ICSI vs. IVF 11:10 - 11:30 Akılçı İlaç Oturumu
Oturum Başkanları: Berna Dilbaz, Nedim Karadadaş Moderatörler: Hüseyin Görkemli, Elif Ergin Oturum Başkanları: TBA
11:10 - 11:30 Adolesanda sık rastlanılan jinekolojik sorunlar 11:10 - 11:30 Tüm olgulara rutin ICSI mi uygulanmalı? 11:10 - 11:30 Akılcı ilaç sunumu
Berna Dilbaz TBA
11:30 - 11:50 Adolesanlarda disfonksiyonel uterin kanamalar: Tanı ve tedavi Emre Okyay    
Georgios Creatsas 11:30 - 11:50 Türkiyede konvansiyonel IVF neden yok?    
11:50 - 12:10 Adolesanlarda endometriosis ve yönetimi    
Sevim Dinçer Cengiz Mete Işıkoğlu    
12:10 - 12:30 Tartışma 11:50 - 12:30 Tartışma    
12:30 Kapanış