BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 1 Eylül 2019 'dur.
 2. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 4. Bildiri özetleri en fazla 300 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 5. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler "Türkiye Bilim Terimleri" (TBT)'ne uygun olarak verilmelidir (Bkz; www.bilimterimleri.com).
 7. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 8. Online olarak sisteme gönderildikten sonra bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 9. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 10. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 3 Eylül 2019 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 11. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: [email protected] e-mail adresine ve +90 (216) 573 18 36 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakika sunum ve 3 dakika tartışma olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az iki saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 4. Posterler Türkçe olarak hazırlanacak, İngilizce özeti bulunacaktır.
 5. Poster sunumların 50 cm genişlik 70 cm yükseklik ile (dikey/portre) ölçülerinde ve 1 metre uzaklıktan okunabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 6. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda e-poster plazmalarının önünde yapılacaktır.