KURULLAR

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Timur Gürgan
2. Başkan
Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu
Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat Sönmezer
Sayman
Prof. Dr. Hüseyin Görkemli
Üyeler
Prof. Dr. Turan Çetin
Prof. Dr. Bülent Gülekli
Doç. Dr. Tayfun Kutlu
Prof. Dr. Recai Pabuçcu
Prof. Dr. Yılmaz Şahin 
Prof. Dr. Erol Tavmergen
Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin